Geel Punt

Geel Punt

Korte geschiedenis
Bij de KWB´ers van het Punt was reeds jaren sprake van om een kerststal te bouwen, doch het vele werk dat daarbij komt kijken, schrok hen af. Tot dat Remi Vangenechten samen met enkelen van zijn collega´s-wijkmeesters na een avond lang palaveren besloten het er toch maar op te wagen. Veel, heel veel avonden hebben vrijwilligers er over gediscussieerd, er aan gewerkt, er een stuk van zichzelf in gelegd. Problemen zijn er geweest, maar die werden zo goed mogelijk opgelost. Het strooien dak bijvoorbeeld bezorgde de ijverige bouwers heel wat last. Niet alleen diende daarvoor zo´n 500 kg geschikt stro gevonden, maar moest men ook iemand vinden die bekwaam was dat min of  meer degelijk aan te brengen. Sus De Bal en Charel Dams hebben dat karwei aangedurfd en tot een succesvol einde gebracht. In het jaarverslag van 1981-1982 van KWB Punt lezen we:

“We hebben een kerststal gebouwd! Het plan wordt getekend door dhr. Sledsens uit Geel en de werken beginnen op 11/11/81 om 18 uur in de zaal. Staf Geukens zorgt voor de poppen en René Heylen kan een partij vleugelgedorst stro op de kop tikken, stro dat verwerkt wordt door strodekkers Sus De Bal en Karel Dams.”

Jaar van ontstaan

In 2021 werd de kerststal voor de 40e keer gezet, en dit ononderbroken nadat ze in 1981 werd gebouwd.

Oorspronkelijke initiatiefnemers
Jos Mertens, Staf Geukens, Jos Goris, Sus Vansant, Alex Vleugels, Charel Dams, Sus De Bal, Jef Sledsens en Remi Vangenechten

Ontwerper kerststal

Jef Sledsens

Huidige beheerders van de kerststal
KWB Punt en Landelijke Gilde Punt

Gebruikte materialen en oorsprong
De kerststal bestaat uit een lemen hut met dakbedekking uit stro.

Ontwerpers en makers van de kerstbeelden
Lutgard Mattheusen, lerares snit en naad, stak enkele mannequinpoppen in een oud-Kempisch plunje als Maria en Jozef. Voor het kindje Jezus heeft ze keuze te over gehad. Op een oproep in het parochieblad kreeg ze zoveel reacties dat het een moeilijke keuze werd.

Leuke anekdotes

Aan het strooien dak is een anekdote verbonden. Bepaalde schoven waren niet volledig droog en de Puntse KWB´ers stopten ze daarom in de luchtkanalen van de kerkverwarming. Wanneer die echter in werking gesteld werd, leerde men dat stro ook kaf kan bevatten. Een reiniging van de Sint-Gerebernuskerk werd aldus een bijkomende karwei.

Heb je meer info over deze kerststal? Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons.