Hoogstraten Wortel-Kolonie

Hoogstraten Wortel-Kolonie

Korte geschiedenis
De kerststal is eigenlijk een oud wachthuisje van de tramtoezichters, uit de tijd dat de Rijksweldadigheidskolonie Wortel nog operationeel was. In de kerstperiode kleden de buurtbewoners het wachthuisje aan als kerststal.

Oorspronkelijke initiatiefnemers
Rob Vanderveken, aalmoezenier, de familie Mertens-Degruyter en de familie Tilburgs-Craane

Ontwerper kerststal
Leon Mertens en Jan Tilburgs

Huidige beheerders van de kerststal
De buurtvereniging

Gebruikte materialen en oorsprong
De kerststal is opgebouwd uit gerecupereerd hout, koren, bomenhout uit tuinen van de buren, … Buurman Jan Tilburgs zaait het koren en dit wordt in de zomer, door de buurtvereniging, ‘gepikt’.

Ontwerpers en makers van de kerstbeelden
De beelden werden ontworpen en gemaakt Carina en Gerda, twee vrouwen uit de buurt. Het gaat om etalagepoppen die aangekleed worden met lakens en kleding. De moeder van Maike Geerts heeft de kledij gemaakt.

Leuke anekdotes

  • Af en toe belanden mensen die aan de kerststal wat te veel gedronken hebben in de gracht. Zij worden dan door de beheerders van de kerststal veilig thuis gebracht.
  • Ooit passeerde een mooi versierde huifkar vol met feestende mensen aan de kerststal. Zij stopten even om aan de stal nog iets te drinken.

Heb je meer info over deze kerststal? Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons.