Kasterlee Lichtaart

Kasterlee Lichtaart

Korte geschiedenis
In 1980 nam de middenstandsvereniging van Lichtaart het initiatief om een kerststal op te richten in de buurt van de kerk. Het Kempens karakter van de stal met kunstige beelden en schapen moest kerstsfeer brengen in de hoofdstraat van Lichtaart. Bezielende kracht achter dit initiatief was meer dan 35 jaar lang voorzitter Jos Baudoin. Samen met zijn  familie en trouwe medewerkers organiseerde hij, als gelovig man, elk jaar zeer geïnspireerd de heropbouw van dit sfeervolle plekje. Na zijn dood in 2016 schonk de familie de stal en de beelden aan de gemeente Kasterlee.

Jaar van ontstaan
1980

Oorspronkelijke initiatiefnemers
In 1980 werd in Lichtaart een zelfstandige middenstandsorganisatie opgericht. Onder de inspirerende leiding  van voorzitter Jos Baudoin zette ze een eindejaarsactie op touw.  Om tijdens die periode ook meer sfeer in het dorp te brengen, namen ze het initiatief een kerststal op te richten in de buurt van de kerk.

Ontwerper kerststal
onbekend

Huidige beheerders van de kerststal
De gemeente Kasterlee met medewerking van de kerkfabriek van Lichtaart.

Gebruikte materialen en oorsprong
Naar het voorbeeld van de naburige gemeenten moest deze stal een oud-Kempens karakter hebben.  De eiken balken voor de bouw haalde men uit een eeuwenoude schuur die afgebroken werd in de priorij van Corsendonk.  Het dak was afgewerkt met stro, oude pannen en  zoden. De wanden kregen een  lemen vakwerkuitzicht  dat zo typisch was voor de eenvoudige boerenhuisjes in onze streken.  Armand Van Bouwel en Charel  Janssens zorgden voor de opbouw en de kunstvolle bepleistering. De stal werd zo opgemaakt dat hij in één stuk kon vervoerd worden, een taak die het gemeentebestuur op zich nam. Hooi en garven stro werden graag geschonken door Jos Aerts van de Lichtaartse Vlegeldorsers.  Enkele vrijwillige medewerkers en de gemeentelijke technische dienst zorgden voor de Kempense omgeving met berk,  een vliegden, heide en buntgras. Stro als dakbedekking is niet zo duurzaam. In het begin van de jaren 90 was een nieuw strooien dak nodig, maar ook dit was enkele jaren later weer aan vervanging toe. Toen werd overgeschakeld naar een rieten dak.

Ontwerpers en makers van de kerstbeelden
De Herentalse kunstenares Griet Cambré creëerde de beelden van Maria, Jozef en het Kindje Jezus.

Leuke anekdotes

  • De beelden van Maria en Jozef en de levende schapen stonden steeds voor Kerstmis in de stal. De kinderen en later de kleinkinderen van Jos Baudoin werden net voor de middernachtmis over het hek getild om het kerstekindje in de kribbe te leggen.Ze kregen een beurtrol om de muziek in de stal gaande te houden  en de schapen te verzorgen.  Ze moesten ook de klederen mooi draperen en de armen van Maria en de zakdoek van Sint-Jozef netjes schikken.
  • Op woensdagavond 31 december 2014 werd vastgesteld dat het waardevolle jezuskindje uit de kribbe was ontvreemd.  Sommigen dachten dat het een dronkemansgrap was, maar het beeldje werd nooit teruggevonden en van de daders is geen spoor.  De familie Baudoin zorgde weer voor een nieuw kunstwerkje. De volgende jaren werd camerabewaking voorzien. En het nieuwe kindje werd extra verankerd.

Heb je meer info over deze kerststal? Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons.