Kasterlee Tielen

Kasterlee Tielen

Korte geschiedenis
In 1979 ontstond in Tielen het idee om een kerststal te plaatsen tijdens een bijeenkomst van de Tielense middenstand. In 1980 werd dan voor de eerste maal een kleine kerststal geplaatst, in het centrum van Tielen, achter het gemeentehuis. De stal was oorspronkelijk gemaakt als praalwagen voor de viering van een huwelijksjubileum. Drie jaar later werd al een heel nieuwe stal gebouwd, gebaseerd op een prefabsysteem, wat opbouwen en afbreken in een sneltempo mogelijk maakte. De familie Poels, gesteund door tal van vrijwilligers, was de drijvende kracht achter dit initiatief. De nieuwe stal werd aan de pastorij geplaatst, en huisvestte ook levende dieren. In 1990 werd overgeschakeld van een open Kempense weidestal naar een gesloten schuur met deuren die ’s nachts afgesloten kunnen worden. In 1992 werd de stal uitgebreid met een extra stalling/aanbouw voor de opslag van hooi en voeder. Er kwam toen ook een miniatuur replica van de stal die in de kerk geplaatst werd. In 2000 werd de stal volledig gerenoveerd en kwam er een extra aanbouw voor de dieren.

Jaar van ontstaan
1980

Oorspronkelijke initiatiefnemers
André Poels en Jozef Thys i.s.m. NCMV (Unizo) afdeling Tielen

Ontwerper kerststal
André Poels

Huidige beheerders van de kerststal
Okra Tielen

Gebruikte materialen en oorsprong
Eiken balken en planken uit dennenhout vormen een prefab constructie. Het dak is opgebouwd uit boomse dakpannen met onderleggers uit stro. De vijzen en sloten en de putmik kwamen van de ontwerper, André Poels.

Ontwerpers en makers van de kerstbeelden
De kerstbeelden werden gemaakt door broeder Janssens, een beeldhouwer uit Berlare. De hoofden en handen zijn gemaakt uit gesculpteerd hout.

Heb je meer info over deze kerststal? Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons.