Kerk Sint-Jozef Olen

Kerk Sint-Jozef Olen

Initiatiefnemers

De kerststal in Sint-Jozef Olen wordt sinds 1982 opgebouwd. Toenmalig schooldirecteur Rik Anthonis ( + ) kwam met dit idee aankloppen bij het pas opgerichte wijkcomité van de toen jonge verkaveling ‘ De Grote Heide’. In Sint-Jozef-Olen was er namelijk nog geen kerststal toen.

Het wijkcomité kreeg de vraag ter gelegenheid van hun eerste ‘ Sint-Maartenvuur ‘(10/11/1982). Het comité ging de uitdaging aan om – in ruil voor een kerstboom en een fles jenever – tegen kerstmis een kerststal te maken. Een goede manier voor de nieuwe wijkbewoners om helemaal ‘ingeburgerd’ te raken!

De leden werden gesponsord door de lokale verenigingen ( KWB, KAV, en Parochiecomité ).  Ze kochten voor 10 frank spijkers en voor het resterende bedrag bier en cognac. Tot kerstavond werd er elke avond lustig getimmerd in de garage van een buurman.

Ontwerp          

Gilbert Vervecken ( + ) maakte de eerste schets voor het ontwerp van de stal.

Bouwers

Van de ‘harde kern’ van 1982 zijn er vandaag nog 4 mensen betrokken bij de opbouw. Gelukkig vervoegden enkele jongere leden zich ook bij de werkgroep doorheen de jaren.

In feite gaat het nog steeds om inwoners van de wijk de Grote Heide, een groep goede vrienden die een onofficieel buurtcomité vormen.

Gebruikte materialen

De stal is een constructie uit hout met geïmpregneerde houtschijven. Het dak bestaat uit pannen, afkomstig van een afgebroken huis in Herenthout.

Kerstbeelden     

De beelden (enkel Jozef en Maria) zijn 2 mannequinpoppen, geschonken door 2 kledingzaken in 1982.

Beide worden jaarlijks opgeknapt door Annemie Vetters, een van de buurvrouwen uit de wijk.

Korte geschiedenis

De huidige kerststal is ongeveer 15 jaar oud. Het is intussen al de derde stal. De eerste – en tevens ook de mooiste – bestond uit materiaal geschonken door sympathisanten. Zo bestond de constructie deels van hout dat het comité mocht kappen op andermans grond en deels van kippendraad. Die kippendraad werd met plaaster aangewerkt. Elk jaar woog de stal 100 kilo meer!

Anekdotes

De eerste keer bleek een paneel van de kerststal te groot om het door de garagepoort te krijgen. De bouwers moesten de stal tenslotte op het laatste moment nog middendoor slijpen.

In het verleden, toen er nog meer dan een halve dag nodig was voor de opbouw van de stal, werden de bouwers vaak ’s middags uitgenodigd door de 2 frituren van onze parochie ( de Bridge bij de opbouw, Patatti bij de afbraak).

Tot voor enkele jaren kwam ook de dorpsherder steeds langs met een bijzonder mandje…

Heb je meer info over deze kerststal? Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons.