Rijkevorsel Vaerevelden

Rijkevorsel Vaerevelden

Korte geschiedenis
Bij de aanvang was de kerststal in handen van het bestuur van gebuurte Vaerevelden. Enkele bestuursleden stonden toen model voor het ontwerpen van de beelden in pleister. Later, toen het bestuur stopte met de opbouw van de kerststal, werd dit overgenomen door enkele vrijwilligers uit de buurt. Gedurende ettelijke jaren werd er een kerststaldrink georganiseerd met randanimatie: toneel, muziek… De meeste huizen in de buurt zijn versierd met kerstverlichting.

Jaar van ontstaan
1992

Oorspronkelijke initiatiefnemers
Het toenmalige bestuur van Vaerevelden

Ontwerper kerststal
Het toenmalige bestuur van Vaerevelden

Huidige beheerders van de kerststal
De vriendenkring van de kerststal

Gebruikte materialen en oorsprong
De ontwerpers lieten zich inspireren door het uitzicht van de vroegere droogloodsen van de steenbakkerijen in de omgeving. Het gebruikte hout is dan ook afkomstig van de droogloodsen van de vroegere steenfabrieken Brimo en Sas. De gebruikte dakpannen zijn eveneens afkomstig van Brimo.

Ontwerpers en makers van de kerstbeelden
De kerstbeelden zijn etalagepoppen die door de huidige beheerders werden aangekocht.

Heb je meer info over deze kerststal? Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons.