Vosselaar Centrum

Vosselaar Centrum

Korte geschiedenis
In het najaar van 1976 vroeg onderpastoor Crols aan het KWB-bestuur om, in navolging van Turnhout, ook een kerststal te bouwen. Tegen Kerstmis 1976 zag de eerste kerststal van Vosselaar het levenslicht. De stal werd opgebouwd tussen de kerk en brouwerij Dresselaers (nu de Belfiusbank). Na de afbraak van de brouwerij werd de kerststal in 1987 voor het eerst opgebouwd op het driehoekig pleintje. Toen breidde ook de veestapel uit. In 1988 ontwierp Pol Geudens een nieuwe beeldengroep, verwijzend naar het Kerstspel van Remi Lens. Eind jaren ’80 verhuisde de kerststal even naar de parochiezaal aan het Konijnenbergpad. Daar stond de stal echter een beetje verloren en kwamen er enkele gevallen van zwaar vandalisme, zodat de stal al snel terug naar het centrum verhuisde. In 1996, bij het 20-jarig bestaan van de stal, werd er een postkaartenset uitgegeven, die veel verkocht werd onder de lokale bevolking. Toen werd ook een tentoonstelling over het 20-jarig bestaan van de kerststal georganiseerd in het oude gemeentehuis. De laatste jaren staat er bij de kerststal een eet- en drankkraampje, dat dagelijks door een andere Vosselaarse vereniging wordt uitgebaat.  

Jaar van ontstaan
1976

Oorspronkelijke initiatiefnemers
KWB Vosselaar, met name de voorzitter, Frans (Sooi) Guns op vraag van onderpastoor Crols.

Ontwerper kerststal
René Woestenborghs, toenmalig leerkracht van de lagere school, ontwierp de kerststal.

Huidige beheerders van de kerststal
KWB Vosselaar

Gebruikte materialen en oorsprong
De eerste kerststal werd opgebouwd met eiken balken van een oud huisje op het Hofeinde en hout en dakpannen van vervallen ‘logies’ (droogloodsen) van een steenbakkerij in Beerse.  

Ontwerpers en makers van de kerstbeelden
Aanvankelijk kocht de plaatselijke KAV (nu Femma) een aantal etalagepoppen aan om de Heilige Familie uit te beelden. De gezichten van de poppen gaven echter niet de vrome uitdrukkingen weer die pasten bij de kerstsfeer. In 1988 maakte Pol Geudens daarom nieuwe beelden, die verwezen naar het beroemde Vosselaarse Kerstspel van Remi Lens, met naast Jozef, Maria, het Kindje Jezus en de herders ook nog de stropers Kees Pluim en Den Horzel, Grootje in haar kapmantel en het jongetje met de vogelkooi. In 2009 werden de beelden weer vernieuwd. Ditmaal zorgde Maria van Ganzen voor 3 van de beelden. Jef Van Leeuwen maakte 2 beelden. De beelden geraakten in 2009 niet tijdig klaar, waardoor de kersstal in 2009 bemand werd door witte beelden. Het jaar daarop werden ze geschilderd.

Leuke anekdotes

  • Door het Kerstspel van Remi Lens genoot Vosselaar al van kort na de Tweede Wereldoorlog enige bekendheid in verband met het kerstgebeuren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit dorp als één van de eerste dorpen in de Kempen een kerststal kreeg.
  • Bij de eerste kerststal was er discussie over de eigenaar van de gronden waarop de kerststal gebouwd diende te worden, waardoor er maar geen vergunning verkregen werd. De kerststal werd daarom op één dag grotendeels opgebouwd, in aanwezigheid van een journalist. Toen de volgende dag in de krant een artikel verscheen over de Vosselaarse kerststal, was het voor de overheden te laat om hier tegen in te gaan.

Heb je meer info over deze kerststal? Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons.